FJALLRAVEN CLASSIC APPLICATION

피엘라벤 클래식(Fjallraven classic)은  매년 8월 스웨덴 피엘라벤사에서 주최하는 트레킹 대회입니다.
” 피엘라벤 클래식 2017 접수마감! ”

1. 온라인접수 12/12(월) ~ 12/18(일) : http://www.fjallraven.co.kr (조기마감)
2. 매장접수 : 12/1(목)~ 12/11(일) : 전국 피엘라벤 백화점 매장 및 지정 대리점 (마감)

피엘라벤 코리아 통한 접수는 선착순으로 조기마감합니다.
확정된 분들은 개별 연락 및 홈페이지 공지해 드립니다.

START Group : 참가일정

 (스웨덴 현지시간 기준)

Start group 1
2017. 8.11
AM 9:00
Start group 2
2017. 8.11
PM 1:00
Start group 3
2017. 8.11
PM 4:00
Start group 4
2017. 8.12
AM 9:00
Start group 5
2017. 8.12
PM 1:00
Start group 6
2017. 8.12
PM 4:00
Start group 7
2017. 8.13
AM 9:00
Start group 8
2017. 8.13
PM 1:00
접수비용
  • 성인 : 33만원 | 12~16세 : 17만원 | 12세 미만 : 7만원
  • 입금계좌 : 국민은행 730601-04-042812 (주)알펜인터내셔널

※ 한국 접수비에는 해외송금수수료 및 각종 혜택과 서비스가 포함되어 있습니다.

( 참고 =  스웨덴 본사웹 직접 접수 시 Registration Fee to Fjallraven Classic 2017 : Adults SEK 2200 | Youths (12-16 years of age) | SEK 1100, Children (under 12) SEK 400)

접수혜택
  • 피엘라벤 클래식 가이드북 등 혜택을 제공해 드리며, 피엘라벤 클래식 설명회, 피엘라벤 트레킹 이벤트, 피엘라벤 패밀리세일 등 각종 행사에 참여하실 수 있는 기회를 우선적으로 제공해드립니다.
  • 피엘라벤클래식 2017 스웨덴 본사 접수는 2017.1.10 OPEN되오니 클래식 참가를 희망하시는 분들은 스웨덴 본사 사이트로 직접 접수도 가능하나, 전세계 트레커들의 트래픽으로 인해 조기 마감될 수도 있으니 이 부분 양해 바랍니다.
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) JANG MYUNG JO 010-****-7676 hahaafrica@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE JAE WOONG 010-****-6784 jwoong28@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) HYUN SU JIN 010-****-0829 5810600@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KWON YE JI 010-****-2386 kwunyeji@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) BIN NA IN 010-****-2989 topbin9@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM BONG KI 010-****-8831 kimbk19777@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KONG SUN HEE 010-****-8718 kimbk19777@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM MOON YOUNG 010-****-8831 kimbk19777@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) BAEK HEE JOONG 010-****-6765 glory5001@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM PIL HUI 010-****-7010 ceohnl@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM SANG HYUK 010-****-3078 shkim25@ut.ac.kr
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHOI JONG BOON 010-****-6800 tksgod5505@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE WOO SEOK 010-****-5005 lwsjeep@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) YOON EUI YUL 010-****-2148 0213yul@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) PARK TAE SOON 010-****-3464 0213yul@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE TAE HOON 010-****-1997 thlee@innowireless.co.kr
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) PARK SEUNG KWOAN 010-****-6062 parksk9p@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE MAN HYO 010-****-2972 mike@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM TAE SUK 010-****-9297 tsmipy112@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHOI HYUN BOONG 010-****-7136 gobonpinline@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE SANG MIN 010-****-7822 dltkdals1025@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) HONG YONGKI 010-****-7958 01190@gg.go.kr
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE IL GYU 010-****-2191 219da@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Lee jungok 010-****-7827 mimo31004@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Lee yunhyung 010-****-7827 mimo31004@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Lee jaeyong 010-****-7827 mimo31004@gmail.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) OH HYEON HWAN 010-****-8135 greensan777@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM SUNG JU 010-****-9415 cckt0sky@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) JOUNG SO OKE 010-****-4686 find0518@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE JUNG RYUN 010-****-1810 hancar88@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) PARK SOON WOONG 010-****-0277 bobos11@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) YANG KYUNG HUN 010-****-8986 huny1120@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE HYUN SUH 010-****-5432 inde98@chol.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE CHANGYOUNG 010-****-6016 pss1332@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM KUM SOON 010-****-1114 shell223@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE SANG HWI 010-****-3891 aguzzim2@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) DO IK ROK 010-****-7533 reservice11@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) SHIN HYE JIN 010-****-6988 ihyejini@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) yongwoon jeong 010-****-5723 allaman@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Han Sang Wook 010-****-1460 keep_the_mad@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM MOON YOUNG 010-****-8831 fpemtjs@nate.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM BU MIN 010-****-2898 shohokuno11@dsme.co.kr
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHA HYEONGJIN 010-****-3832 chamicha@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHA JINYOUNG 010-****-3832 cha.jiinyoung@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) DOH WEON GOOG 010-****-2297 jamesdoh@daum.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) OHPILHOON 010-****-6420 maru8595@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) SONGJIHYE 010-****-7177 ohgreensong@naver.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM DONG UK 010-****-7013 sssae@msn.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Duhwan kim 010-****-3472 duhwan999@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) HAN YOUNGMIN 010-****-6218 worshipperhan@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Hong doo il 010-****-6233 hdi17x@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Jeong Ewi Don 010-****-0358 jewidon2@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) jung kye jin 010-****-0448 kjjung625@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM BONG KI 010-****-8831 kimbk19777@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM BONGHYUN 010-****-2730 ad37927@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM HO IL 010-****-0494 nude51@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Kim Jin Woong 1077****75123 redmongkee@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM JUNGSOO 010-****-4125 jshoot007@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) Kimkangeun 010-****-8292 vicecat@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) kimminjin 010-****-2898 b_bss@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KO CHANG MAN 010-****-1410 filmnoir@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KONG SUN HEE 010-****-8718 fpemtjs@nate.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE EUITAE 010-****-6284 hainlee@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE GOEUN 010-****-5766 rhdmsi1004@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHOI KWANG PYO 010-****-0250 ulsiguya@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KWEON HYE KYUNG 010-****-8550 hkk90@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) kim jin ho 010-****-3404 mfo55223@hanmail.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) YOO JI HWAN 010-****-2146 hannibal8239@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) OH SUN OK 010-****-2647 hannibal8239@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM DO YUN 010-****-7805 roeh3315@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) PARK JI YOUNG 010-****-0170 hapylove@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) NOH SANG KYUN 010-****-1989 nsk7123@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) NOH OK KYUN 010-****-4771 nokywn@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) IM SANG KYU 010-****-8895 godanhana@hanmail.net
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM JONG HO 010-****-1521 utterbol@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) CHA JIN YOUNG 010-****-3832 cha.jiinyoung@gmail.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM BONG HYUN 010-****-2730 ad37927@hanmail.net
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) CHA HYEONG JIN 010-****-3832 chamicha@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM HAN JAE 010-****-5680 iop6466@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) LEE HAENGSUK 010-****-5680 hlsoso@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Hwang in tae 010-****-7646 Smarthit@daum.net
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Justin Cho 010-****-1020 lecupid@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) kim jung ho 010-****-4618 kimjh4618@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Kim Yong Jin 010-****-7294 jinny11@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM HAN NA 010-****-0415 hlsoso@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) KIM JEONG HO 010-****-5680 hlsoso@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) LEE BO RA 010-****-1167 roeh3315@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) PARKJINKYOUNG 010-****-6448 jink413@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) JUNG JUN HO 010-****-6522 jungjh1988@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) CHUN CHEYOONG 010-****-1910 wpdyd2534@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Hosuk CHOE 153****9163 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Sabrina  H. CHOE 153****9163 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Caroline Reynolds 153****9163 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) In Pyo HONG 192****0010 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Misun Joanne HENDERSON 1145****00244 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Nancy Misook SUNG 1408****08410 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Sukhee CHUNG 1510****85634 hong_inpyo@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Juhyun Kim 010-****-5838 julie1771@naver.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) Sung Ae HONG 1925****00020 hongsungae@yahoo.com
2 Group (2017.8.11 PM 1:00) HYEIN JEONG 010-****-0339 jhippo90@gmail.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
3 Group (2017.8.11 PM 4:00) KWON JUN HO 010-****-9659 kjh@cylod.com
3 Group (2017.8.11 PM 4:00) LEE EUN HYE 010-****-0510 bee1210@cylod.com
3 Group (2017.8.11 PM 4:00) KIM SEON IL 010-****-9020 analogsun@naver.com
3 Group (2017.8.11 PM 4:00) PARK EUN HEE 010-****-9020 analogsun@naver.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) CHUN CHE WON 010-****-1910 jeon1480@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) JEON NAK HYUN 010-****-5240 nakhyun.jeon@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KWAK BO SUNG 010-****-7544 kbs8901@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) BAE SUNG CHEOL 010-****-8218 automa7@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) BAE MIN JUN 010-****-8218 automa7@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SONG YUN JEONG 010-****-5513 top1ssoong@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE YOUNG JIN 010-****-5403 salladin8709@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) YI SEON HAENG 010-****-6299 yisonen@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE YOON CHAE 010-****-9110 losba78@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) PYUN SEUNG JAE 010-****-2341 shaq47@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) PYUN KUN WOO 010-****-2341 shaq47@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SHIN JIK SOO 010-****-4458 jiksooshin@lotte.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SHIN HEE WOONG 010-****-4458 jiksooshin@lotte.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIM GYOU NAM 010-****-9392 hawkwindy@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) JO HYE RYUN 010-****-2835 cold-cold@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE CHANG HWAN 010-****-9090 skysunrain@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE KI PYEONG steadywalker86@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00)  SHIN JUNGWON 010-****-9678  magicwand21@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) RYUE JAE JIN 010-****-9661 jjryue@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LIM BO YEONG 010-****0591 agy0729@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE JONG BAE 010-****-8896 yongbawe83@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) YOU MIN HEE 010-****-2717 minheey1029@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) YOON HA KYUNG 010-****-7579 ollezoe@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SHIN MIN JO 010-****-5008 wminjo@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KWON SEONG WOO 010-****-4795 eugeune@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) RYU JINYOUNG 010-****-7567 rhyme7567@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) baek soo jin 010-****-7810 100500jin@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SONG YOUNGMIN 010-****-4990 ymsong@dkis.co.kr
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) GO SU YEON 010-****-9269 graysylph@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) PARK IL HYANG 010-****-3079 lamana3@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE JOO YEOL 010-****-4222 acdc58@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIM SUNG HWAN 010-****-2861 whan77@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KOH SUNG AE 010-****-1800 daisy1280@nate.co,kr
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) SEO KYUNG HYUN 010-****-9981 loginus79@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) JEON AE LEE 010-****-1779 asitderu@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIMBORAM 010-****-0283 rb8702@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) kimhyungu 010-****-3933 y009win@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) CHAE YOUNG HWANG 010-****-8002 hcy9738@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) CHOI JAEWON 010-****-4149 jwchoijj@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) jiwon kim 010-****-5723 kimsja64@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) jun ho ham 010-****-9202 hapki7@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIM HUN 010-****-3046 aejerry@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) Lim Boyeong 010-****-0591 agy0729@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) RYUE JAEJIN 010-****-9661 jjryue@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIM YOON WOO  010-****-6510 yoonwooo@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LIM EUN MI 010-****-0336 pengguin25@daum.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE SEOUNG MIN 010-****-1163 hotsaida17@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE WON YOUNG 010-****-9870 ionebbang@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) Koh sungae 010-****-1800 daisy1280@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) HUIIL KIM 010-****-2122 kengis@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) JIA HA 010-****-9436 wendyisdream@hanmail.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) PARK HYEONGSOON 010-****-6578 phs1323@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) LEE DONGKYU 010-****-9290 genisyd@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) BAEK SUNG BIN 010-****-2397 b21012@daum.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) BAEK HYUN SUK 010-****-2397 b010827@naver.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) BAEK HYUN JUN 010-****-2397 pp1209@daum.net
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) KIM EUN JOO 010-****-1905 miel313@gmail.com
4 Group (2017.8.12 AM 9:00) YANG HYEONJOO 010-****-1771 yhj1823@naver.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) AHN MIN JUNG 010-****-1761 alswjdd021@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) HEO DA IN 010-****-7629 toutdein@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KANG SANG SOO 010-****-5858 kangss914@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM JONG SOOK 010-****-0300 oases00@nate.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE SUN KYUNG 010-****-4458 8091960@hanwha.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHO HYEON CHEOL 010-****-1500 ms8285@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) HWANG YOUNG KYUNG 010-****-6788 youngoct11@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) NAM JAE GOO 010-****-2444 skaworn@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) YUN KWANG IL 010-****-7566 kisheng@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE SUN HAN 010-****-3060 sunhanist@gmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE HUI EUN 010-****-5620 eunillust@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) IM EUN MI 010-****-0336 pengguin25@daum.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) CHOI WAN GYU 010-****-2706 mtlove1968@daum.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) YOO KYUNG 010-****-2436 dbrudaltnf12@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM KWANG WOOK 010-****-8848 mtst8848@naver.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) SO KYUNG JIN 010-****-9131 ksso0817@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) LEE YUN JAE 010-****-6786 yjlee715@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM DEOK YOUNG 010-****-8436 xssun@hanmail.net
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM JI SOOK 010-****-3955 inispriblue@hotmail.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) RIM JONG OK 010-****-4631 ds1gks@nate.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) JO MIN JA 010-****-4631 ds1gks@nate.com
1 Group (2017.8.11 AM 9:00) KIM DONG UK 010-****-7013 sssae@msn.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) EUNJEONG HAN 010-****-9695 hanej3@naver.com
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) jooa jeong 010-****-5723
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) KANG DEASUN 010-****-0857 bigsunkang@hanmail.net
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) Kim In Seob 010-****-6710 kimis@snu.ac.kr
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) Lee kyung sook 010-****-0095 cnaaee33@daum.com
5 Group (2017.8.12 PM 1:00) SON YOUNG JAE 010-****-0880 lucyoungjae@gmail.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) BACK HUN 010-****-7511 baekhun83@gmail.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) OH JINYOUNG 010-****-7511 baekhun83@gmail.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) KIM HWANHAN 010-****-7770 bright7770@naver.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) JANG SEUNGHYEOG  010-****-3999 hyeog.jang@gmail.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) SUNGJIN JANG 010-****-7732 miditation@naver.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) MOONSUK SONG 010-****-2460 miditation@naver.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) LEE SU JIN 010-****-8334 sj201123@naver.com
6 Group (2017.8.12 PM 4:00) DO HAYOUNG 010-****-1231 dhy83@naver.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) BAE SANG BYUNG 010-****-8398 hemaonco@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) BAE YUN HWAN 010-****-8398 hemaonco@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) saeyong hong 010-****-2524 syhong@sch.ac.kr
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) LYU JI WON 010-****-4009 78214@schmc.ac.kr
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) PARK YUN KEUN 010-****-5964 drei4896@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) LEE JUNE HYUK 010-****-9628 ljh.alpha@gmail.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) LEE SEUNG HEON 010-****-6205 tom824@navr.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) KIM JONG MUK 010-****-8525 wawo1000@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) KIM SUNG SOO 010-****-1826 wawo1000@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) PARK CHIN HOON 010-****-2244 a7440114@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) CHU KYUNG HAK 010-****-4990 acrouniverse@gmail.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) LEE WOO TAEK 010-****-0080 double5seven@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) SUNGJIN JANG 010-****-7732 miditation@naver.com
7 Group (2017.8.13 AM 9:00) LEE SUL IE 010-****-7867 788828@naver.com
START
NAME
MOBILE
E-MAIL
8 Group (2017.8.13 AM 1:00) JIHEE KWON 010-****-2635 jiheeaprilseoul@gmail.com
8 Group (2017.8.13 AM 1:00) MINYOUNG LEE 010-****-6450 jiheeaprilseoul@gmail.com
8 Group (2017.8.13 AM 1:00) Kim yeo jin 010-****-8001 Idea0883@gmail.com
8 Group (2017.8.13 AM 1:00) Shin kyeong seop 010-****-5525 Idea0883@korea.kr
참가자정보 수정하기

※ 참가자정보 확인하시고, 수정사항 있으신 분은 아래 버튼을 통해 재입력 부탁드립니다. 입금 확인 후 최종 확정 처리 됩니다.
최종 확정 후 스타트그룹 변경은 불가하오니, 반드시 정보 확인바랍니다. (스타트그룹 변경 2016년 12월 31일까지 가능)

Fjallraven Classic

” 세계에서 가장 아름다운 트레킹 이벤트 “